Kontakta och Styrelsen

Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Styrelsen

Namn

Tel

Mejla

Ordförande

Leif Håkansson

072 3 50 91 57

info@

Kassör

Christer Grehn

070-27 05 172

 

Sekreterare

Kalle Nordgren

072-35 09 157

 

Ledamot

Lars Pudas

 

 

Ledamot

Maj Nordgren

 

 

Ledamot

Lars Wildmarker

 

 

Ledamot

Mattias Sundberg

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Namn

Tel

Mejla

Mörkrumsansvarig

F.n styrelsen gemensamt

 

 

Tävlingsledare

Sture Claesson

0270-416 13

 

Revisorer

Björn Wiksten

Martin Brorstad

ers: Herman Claesson

 

 

Valberedningen

Vakant

 

valberedningen@

Webbalbumansvarig

Tommy Eriksson

070-54 48 866

 

Webbansvarig

Leif Håkansson

Håkan Einarsson

072-35 09 157

076-82 95 615

webbansvarig@

I formuläret nedan kan du skicka ett meddelande till SKKs styrelse