Kontakta och Styrelsen

Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Styrelsen

Namn

Tel

Mejla

Ordförande

Vakant

 

info@

Kassör

Christer Grehn

070 270 5 1 72

 

Sekreterare

Kalle Nordgren

070 621 14 12

 

Ledamot

Lars Pudas

 

 

Ledamot

Maj Nordgren

 

 

Ledamot

Camilla Bergström

 

 

Ledamot

Mattias Sundberg

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Namn

Tel

Mejla

Mörkrumsansvarig

F.n styrelsen gemensamt

 

 

Tävlingsledare

Sture Claesson

0270-416 13

 

Revisorer

Björn Wiksten

Martin Brorstad

ers: Herman Claesson

 

 

Valberedningen

Vakant

 

valberedningen@

Webbalbumansvarig

Tommy Eriksson

070-54 48 866

 

Webbansvarig

Leif Håkansson

Håkan Einarsson

072-35 09 157

076-82 95 615

webbansvarig@

I formuläret nedan kan du skicka ett meddelande till SKKs styrelse