Kontakta och Styrelsen

Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Styrelsen

Namn

Tel

Mejla

Ordförande

Björn Wiksten

070-58 11 271

info@

Kassör

Christer Grehn

070-27 05 172

 

Sekreterare

Herman Claesson

0270-152 47

 

Ledamot

Barbro Geijer

0270-141 91

 

Ledamot

Leif Håkansson

072-35 09 157

 

Ledamot

Kalle Nordgren

070-621 14 12

 

Ledamot

Mattias Gustafsson

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Namn

Tel

Mejla

Mörkrumsansvarig

F.n styrelsen gemensamt

 

 

Tävlingsledare

Sture Claesson

0270-416 13

 

Revisorer

Kjell Hansson

Göran Wagneklev

(sup, Mats Holm)

 

 

Valberedningen

Tommy Eriksson

Håkan Einarsson (sammankallande)

 

valberedningen@

Webbalbumansvarig

Tommy Eriksson

070-54 48 866

 

Webbansvarig

Leif Håkansson

Håkan Einarsson

072-35 09 157

076-82 95 615

webbansvarig@

I formuläret nedan kan du skicka ett meddelande till SKKs styrelse