Bildcirkeln

               Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Hälsinge bildcirkel


Bakgrund:

För att utvecklas och komma vidare som fotograf är konstruktiv och ärlig kritik en viktigt del. Vi i Ljusdals Fotoklubb känner att kritiken inte funkar inom klubben. Det blir ingen debatt, och kritiska synpunkter lyser med sin frånvaro. Bilder bemöts med tystnad, eller så blir kommentaren "Bra bild". Vi tror att resultatet blir bättre om vi i stället bedömer andra klubbars bilder, och inbjuder därför till vad vi kan kalla "Hälsinge bildcirkel".


Genomförande:

Deltagande klubb mailar den 1 varje månad en bild per deltagande fotograf till en annan klubb enligt ett rullande schema. Mottagande klubb diskuterar och kritiserar bilderna i konstruktiv anda på nästa månadsmöte och senast den 1 nästa månad mailar man resultatet tillbaka. Ingen poängsättning eller rangordning på bilderna utan enbart konstruktiv kritik.


På detta sätt får klubbarna varje månad tillbaka bilder med kritik, och även tillfälle att själva diskutera och kritisera bilder från en annan klubb.


Bilderna bedöms anonymt. Namn på bildfilerna kan vara klubbnamn (förkortning) samt löpnummer. Ex vis "Ljusdals FK 8".


Formatet är det samma som för RIFO. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.


Vi börjar till hösten med första inlämning före den 1 oktober.


Ljusdals Fotoklubb


Först ut att bedöma SKK:s bilder är Ljusdal.


Hej!

Nu har vi tittat på era bilder, och det blev en intressant diskussion. Vi lärde oss nog en hel del av det.

Tack för förtroendet

Ljusdals Fotoklubb.