Bilder

               Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Är du medlem i SKK och vill visa några av dina bilder på SKKs hemsida?


1. Välj då ut ett  antal bilder (max 25) som du vill dela med dig av .

2. Begränsa bildstorleken till lämplig webbvisning, Max bredd 1024 pixlar och max höjd 768 pixlara  (>Mini-Pixelkurs )

3. Redigera färdigt din Bild innan du mejlar den.

4. Skriv gärna en liten text i ditt mejl kopplad till respektive bild som då blir en "bildtext" på hemsidan..

5. Mejla bilderna tillsammans med en pressentation av dig själv till webbmaster@soderhamnskameraklubb.se skriv i ämnesraden "medlemsbild"

6. När webbansvarig fått ditt mejl med bilder får du en bekräftelse och info om när bilderna ligger klara på hemsidan.


Vad ska jag tänka på gällande bilder och text på webben..

Klippt från datainspektionen,


"Bloggar och sociala medier

-Publicering av till exempel namn och foton på personer på bloggar och sociala medier är i princip alltid tillåten så länge man inte kränker personen. Att "hänga ut" och skandalisera en privatperson är ett typexempel på vad som normalt sett är kränkande.

-I vissa situationer kan kränkande uppgifter publiceras med stöd av undantaget för journalistiska ändamål. Det här gäller inte bara etablerade medier utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten.

-Tänk på att det kan finnas begränsningar i annan lagstiftning, till exempel reglerna om förtal, som innebär att en publicering av kränkande personuppgifter ändå kan var olaglig"