Februari 2016

               Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Månadens bild Februarii 2016

Typ: Digitaltt

Tema: "Cirklar"