Månadsbilder 2016

               Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Månadsbilden på SKK är de bilder som utifrån olika teman röstas fram av klubbmedlemmarna under mötet.