Månadsbilder 2013

Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"