Månadsbilder 2013

               Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"