Mars 2013

               Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Månadens bild Mars ( projicerande med tema "Flykt")


1:a Herman Claesson


Delad 1:a Herman Claesson & Björn Wiksten

/3:a Annica Johansson Hansson

1:a   Björn Wiksten
3:a Annica Johansson Hansson