Månadsbilder 2014

               Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"