Månadsbilder 2014

Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"