Kontakta och Styrelsen

               Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Styrelsen

Namn

Tel

Mejla

Ordförande

Camilla Bergström

073 084 47 70

Kassör

Christer Grehn

070 270 5 1 72


Sekreterare

Kalle Nordgren

070 621 14 12


Ledamot

Lars PudasLedamot

Maj NordgrenLedamot

Mattias Sundberg

Ledamot

VakantÖvrigt

Namn

Tel

Mejla

Mörkrumsansvarig

F.n styrelsen gemensamtTävlingsledare

Sture Claesson

0270-416 13


Revisorer

Björn Wiksten

Martin Brorstad

ers: Herman ClaessonValberedningen

Vakant


Webbalbumansvarig

Tommy Eriksson

070-54 48 866 


Webbansvarig

Leif Håkansson

Håkan Einarsson

072-35 09 157

076-82 95 615

I formuläret nedan kan du skicka ett meddelande till SKKs styrelse