Kalender

Söderhamns Kameraklubb

Kalender vårterminen 2020

Datum:

Innehåll:

2020-01-30

Årsmöte & Månadens bild.

Fritt tema, digital bild.

2020-01-31

Sista inlämningsdatum RIFO

2020-02-13

Bildkväll.

Komposition och bildbedömning

Herman Claesson

2020-02-27

Månadsmöte & Månadens bild.

Tema "Spegling", färg påsikt.

Teaser bildredigering Capture One med Henrik Bratt.

2020-03-10

Sista inlämningsdatum DIFO.

Monokrom påsikt, färg påsikt, digital klass.

Lämna bilder till Sture Claesson.

2020-03-12

Bildkväll.

Komposition och bildbedömningmed Herman Claesson. Redovisning "Hemläxan".

2020-03-26

Månadsmöte & Månadens bild (Online).

Tema "Gatans ljus", digital bild.

2020-04-16

Bildkväll (Online).

"En bild för alla".

2020-04-23

Månadsmöte & Månadens bild (Online).

Fritt tema, digital bild.

Skate/Actionfoto Webinar med Conny Björklund från Söderhamns Skateboardförening.

2020-05-14

Bildkväll - Skatefoto (Utflykt)

Söderhamns Skatepark på Norr (Bakom Enrisets äldreboende och Stenbacken Söderhamn.

2020-05-22 - 2020-05-24

Riksfototräffen (RIFO).

Ingen fysisk träff blir av i år p.g.a. Covid -19.

2020-05-28

Månadsmöte & Månadens bild (Online).

Tema "Skitväder", digital bild.

Juni

Vårutflyckt