Kalender

               Söderhamns Kameraklubb "med bilden i fokus"

Kalendarium VT 2020

När

Vad

Var

Info

2020-01-30

Årsmöte & Månadens bild

Bilda

Fritt tema, digital bild.

2020-01-31

Sista inlämningsdatum

Sista inlämningsdatum för att delta i riksfotoutsällningen, RIFO. Finns flertalet klasser att delta i.

2020-02-13

Bildkväll

Bilda

Komposition och bildbedömning (Herman Claesson).

2020-02-27

Månadsmöte & Månadens bild

Bilda

Tema "Spegling", färg påsikt. 

Programpunkt: Teaser Bildredigering Capture One (Henrik Bratt)

2020-03-12

Bildkväll

Bilda

Komposition och bildbedömning, redovisning "Hemläxan".

2020-03-26

Månadsmöte & Månadens bild

Bilda

Tema "Gatans ljus", digital bild. Leif Håkansson bedömer samtliga bilder på plats under visningen.

2020-04-06

Prel. sista inlämningsdatum


Inlämning av DIFO-bilder.

2020-04-16

Bildkväll

Bilda

"En bild för alla"

2020-04-23

Månadsmöte & Månadens bild

Bilda

Tema "Söderhamn 400 år" digital bild. Programpunkt ej spikad.

2020-04-25

DIFO

Sundsvall

Sundsvalls fotoklubb arrangerar DIFO.

2020-05-14

Bildkväll

Prel. Bildredigering i Capture One och hantering av bildfiler för långsiktig lagring.

2020-05-22 till 2020-05-24

Riksfototräffen

Avesta

Folkare Fotoklubb arrangerar RIFO i Avesta.

2020-05-28

Månadsmöte & Klubbmästerskapet

Bilda

Klubbmästerskapet som nu innehåller fyra olika klasser. Intern tävling för klubbens medlemmar.

Juni

Vårutflyckt